ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 (19.08.18)

        ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11: நேற்று (19.08.2018) ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் மூன்றாம் நாள் வகுப்பு சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…  

Andal Vastu Practitioner Training VII – ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு VII

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – VII (Andal Vastu Practitioner Training – VII) நவம்பர் 4, 2016 – ம் தேதி துவங்க உள்ளது.   ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – VII ஒன்பது நாள் நடை பெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் வாஸ்து, மனம், பணம் ஆகிய மூன்று முக்கிய விஷயங்களை பற்றி எனக்கு தெரிந்ததை சொல்லித் தர ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரு நாள் பயிற்சி முழுக்க / முழுக்க மனம் கொண்டு பணத்தை கவர்ந்திழுப்பது பற்றியும், பணத்தை […]

Andal Vastu Practitioner Training V – 7th day (22-05-2016)

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு V – ன் ஏழாம் நாளான 22-05-2016 அன்று கோயம்புத்தூர் Taj Hotel – ல் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது எடுத்த படங்கள்…

Andal Vastu Practitioner Training V – 5th & 6th day (20-05-2016 & 21-05-2016)

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு V – ன் ஐந்து மற்றும் ஆறாம் நாளான 20-05-2016 & 21-05-2016 அன்று சேலம், திருச்செங்கோடு மற்றும் பெருந்துறையில் கள ஆய்வு செய்த போதும் மற்றும் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போதும் எடுத்த படங்கள்…

Andal Vastu Practitioner Training IV – 6th day (21-02-2016)

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஆறாம் நாளான 21-02-2016 அன்று Coimbatore Taj  Hotel – ல்  வகுப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…

Andal Vastu Practitioner Training IV – 6th day

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஆறாம் நாளான 21-02-2016 அன்று Coimbatore Taj  Hotel – ல் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது மற்றும் நண்பர்களுக்கு பரிசு பொருட்கள் வழங்கிய போதும் எடுத்த படங்கள்….

Andal Vastu Practitioner Training IV – 5th day

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஐந்தாம் நாளான (20-02-2016) அன்று நேரடி கள ஆய்வு – க்கு சென்ற போது எடுத்த படங்கள்….

Andal Vastu Practitioner Training IV – 4th day

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் நான்காம் நாளான 15-02-2016 அன்று Chennai Hilton Hotel – ல் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது எடுத்த படங்கள்….

Andal Vastu Practitioner Training III – 9th day (18-10-2015)

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு III – ன் ஒன்பதாம் நாளான 18-10-2015 அன்று நேரடி கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது எடுத்த படங்கள்….