ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – IV (Andal Vastu Practitioner Training – IV): –

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – IV (Andal Vastu Practitioner Training – IV) February 12 – ந் தேதி துவங்க உள்ளது. ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ஒன்பது நாள் நடை பெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் வாஸ்து, மனம், பணம் ஆகிய மூன்று முக்கிய விஷயங்களை பற்றி எனக்கு தெரிந்ததை சொல்லித் தர ஆசைப்படுகின்றேன். 7 – ம் நாள் பயிற்சி முழுக்க / முழுக்க மனம் […]