மனித இனம் அழித்த அதிசயப் பறவை

  இருநூறு ஆண்டு களுக்கு முன்பு வரை பூமியில் வாழ்ந்த ஒரு அதிசயப் பறவை ‘டூடூ’(Dodo). ஆனால், இன்றைக்கு அந்த அதிசயப் பறவை உயிரினங்களின் அழிவுக்கான குறியீடாக மாறிவிட்டது. ‘டூடூ போல் சாகாதே’ (‘as dead as a dodo’) என்னும் பழமொழி ஆங்கிலத்தில் உண்டு. மிக மிக சாதுவான பறவையாக டூடூ இருந்ததுதான் அழிந்ததற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். டூடூ மனிதர்களைக் கண்டு அஞ்சி ஓடாத பறவை யாக இருந்திருக்கிறது. பார்ப்பதற்கு மிகப்பெரிய உருவ அமைப்பைக் கொண் […]

March 03 2014 0Comment

சோதிடமும் அறிவியலும்

எம். ஜே. அக்பர் எழுதிய நேருவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஓர் ஆச்சரியமான சம்பவம் குறிப்பிடப்படுகிறது. குல்சாரிலால் நந்தாவின் வற்புறுத்தலின்பேரில், ஜோஷி என்ற சோதிடரைச் சந்தித்தார் நேரு.1950-களின் இறுதியில் இந்தச் சந்திப்பு நடந்திருக்கலாம். நடக்கப்போகின்ற பலவற்றைப் பற்றி நேருவிடம் ஜோஷி சொன்னார். அவர் சொன்னவற்றில் முக்கியமானது நேருவின் மரண நாள். சோதிடர் சொன்ன நாள் 27 மே 1964. இந்தச் சம்பவத்துக்கு நேர்மாறாக இன்னொரு சம்பவத்தை நேருவின் அந்தரங்கச் செயலாளராக இருந்த மத்தாய் தனது நினைவுகளில் குறிப்பிடுகிறார். நேரு, […]

கணவன் மனைவி உறவை மேம்படுத்தும் குபேர மூலை!

பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான “நிலம்” மனிதன் வாழ்வின் இருப்பிடமாக கருதப்படுகின்றது. வாஸ்துவில் தென்மேற்கு மூலையே நிலத்திற்கு ஒப்பிட்டு கூறப்படும். இந்த மூலையை “நைருதி மூலை/குபேர மூலை” என்றும் கூறுவர்.

Vastu Specialist Mr. Andal P.Chockalingam

Why North East corner of the house is so auspicious? why should we keep it open? NE Corner is the head portion of a house. This is corner is a main thing which leads to success. The energy from the sun enters this way is very important for a house. That is main reason NE […]

Vastu Specialist Mr. Andal P.Chockalingam

How to partition the hereditary property among brothers in the best way, from Vastu point of view? Anyone can take any part, but it is important to construct building leaving good space in between the two parts on North and East side.

Vastu Specialist Mr. Andal P.Chockalingam

Will any good or bad happens in buying a ground that is near the temple? No God thinks about harming their follower. But it will be good if temple’s tower is not on the North or East of the house. More over it is good if constructing any building, without touching the temple, leaving enough […]

Vastu Specialist Mr. Andal P.Chockalingam

What are the good times for consulting for vastu ? Vastu must be consulted before buying Shops, Factories, Complexes, Apartments, Marriage Halls or any other big buildings. Before starting on the Initial floor plan/design for the construction aforesaid buildings. Vastu experts’ advice may be taken before buying old buildings and factories. Stagnation in business, Financial […]

Vastu Specialist Mr. Andal P.Chockalingam

Important matters to be noted before buying house or land: We must assess if the land we are planning to buy is of First, Second, Third or Fourth grade and Shops, Factories, Complexes, Apartments, Marriage Halls or any other big buildings. We must know the surroundings set up before buying. Importantly one must see the […]