ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சென்னையை சேர்ந்த திரு.சரண் அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சென்னையை சேர்ந்த திரு.சரண் அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சீர்காழியை சேர்ந்த திருமதி.கீதா ராஜேந்திரன் அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சீர்காழியை சேர்ந்த திருமதி.கீதா ராஜேந்திரன் அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி திருத்தங்கல்லை சேர்ந்த திரு.பெரியசாமி அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி திருத்தங்கல்லை சேர்ந்த திரு.பெரியசாமி அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சென்னை சுங்குவார்சத்திரத்தை சேர்ந்த திரு.திருமுருகன் அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி சென்னை சுங்குவார்சத்திரத்தை சேர்ந்த திரு.திருமுருகன் அவர்களின் கருத்து…

கிறுக்கல் – 15-கதையல்ல நிஜம்

சொக்கன் பக்கம் கிறுக்கல் – 15 கதையல்ல நிஜம் பிறப்போ மனிதர்கள் பிரித்த உயர் வகுப்பில்… வாழ்வாதாரமோ நடுத்தரத்திற்கு சற்று கீழே… பழக்க வழக்கங்களோ கீழ்த்தரத்திற்கு சற்று மேலே…. – இது தான் 1995 – 1996 க்கு முன்னே ஆண்டாள் பி.சொக்கலிங்கத்தை பற்றிய முன்னுரை… * நல்ல வேலை – ஒரு தற்பெருமைக்காக சொன்ன பொய்யால் இல்லாமல் போனது… * நல்ல உடல் நிலை – கர்ம வினையால் உயிரே இல்லாமல் போக கூடிய சூழ்நிலை […]

November 11 2018 0Comment

கிறுக்கல் – 14 – 86/5

சொக்கன் பக்கம் கிறுக்கல் – 14 86/5 இல்லாத வெற்றிடத்தை நிரப்ப இறைவனால் நேரடியாக படைக்கப்பட்டு பூமிக்கு வந்தவர்கள் என்பது போல் ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு காதலர்களுக்குள்ளும்…. உடல் ரீதியாக, மனரீதியாக என காதலர்களை இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தலாம்… முதல் காரணம் பற்றி பேச தேவையேயில்லை…. மனரீதியாக ஒன்றி நான் என் துணையை காதல் மூலம் பெற்றெடுத்தேன் என்று சொல்பவர்களை பகுத்தாய்ந்து பார்த்தோமேயானால் 1. பாசம் அதிகம் கிடைக்கப் பெற்றவர்களும் 2. பாசத்தை துளி கூட கிடைக்கப் […]