கும்கி 2.0

கும்கி 2.0

மதம் பிடித்த யானைகளையும், இந்து மதமே பிடிக்காத வெறி பிடித்த யானைகளையும் கும்கி யானைகளாக மாறி வெல்வோம்.

நாளை நமதே

Share this:

Write a Reply or Comment

18 − six =