கோ தானம் பெற விரும்புகிறவர்கள் அணுகவும் திரு.செந்தூர் சுப்பிரமணியன் @ +91 99622 94600

ABOUT CONSULTANT

Dr. Andal P Chockalingam BE, MBA, M.Phil., (Ph.d.,) is a renowned personality with a rich heritage in Tamil Nadu. He was born in 1971 at Ambasamudram, which is situated in Tirunelveli District and his great grandfather was Madathukadai Chithambaram Pillai, who was a very great freedom fighter. His brother Madathukadai Chockalingam pillai was the founder of Sudesamithiran and Dhinasari. Not only that, he was the first Editor of Dinamani. Having such lineage, Dr. Andal P Chockalingam is also a popular, senior Vastu Consultant & founder of Maga Andal’s Vastu and is well appreciated for his services. He is extremely devoted and has a keen inclination for Goddess Andal of Srivilliputhur temple. Since 1995, he has been doing the research on temples and their relevance with vastu. Eventually, his research about the temples has become a part of his doctorate degree.

Read more...

NEWS & EVENTS

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 (Andal Vastu Practitioner Training – 11) ஆகஸ்ட் 17, 2018 – ம் தேதி துவங்க உள்ளது.

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 11 (Andal Vastu Practitioner Training – 11) ஆகஸ்ட் 17, 2018 – ம் தேதி துவங்க உள்ளது. ஆண்டாள்
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 பற்றி திரு.ஆனந்த் அவர்களின் கருத்து…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 10 பற்றி போடிநாயக்கனூர் - ஐ சேர்ந்த திரு.ஆனந்த் அவர்களின் கருத்து...    
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 பற்றி திரு.திலீப் அவர்களின் கருத்து…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 10 பற்றி சென்னையை சேர்ந்த திரு.திலீப் அவர்களின் கருத்து...
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 பற்றி திரு.சுரேஷ் அவர்களின் கருத்து…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 10 பற்றி திருத்தணியை சேர்ந்த திரு.சுரேஷ் அவர்களின் கருத்து...
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 9 பற்றி திரு.விஜயகுமார் அவர்களின் கருத்து..

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 9 பற்றி விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டியை சேர்ந்த திரு.விஜயகுமார் அவர்களின் கருத்து..
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 பற்றி சென்னையை சேர்ந்த திரு.சீதாபதி அவர்களின் கருத்து…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 10 பற்றி சென்னையை சேர்ந்த திரு.சீதாபதி அவர்களின் கருத்து...
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 இன் இரண்டாம் நாளான 24.03.2018 அன்று சென்னை Park Hyatt Hotel - ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும்
Read More

WELCOME – Andal Vastu Practitioner Training – 10

Andal Vastu Practitioner Training – 10 பயிற்சியின் மூலமாக ஆண்டாள் வாஸ்து குடும்பத்தில் இணையும் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம்.   List of Participants: - Sl.No. Name Place 1
Read More

FAQs

West side of my house have empty backyard compared to east, north & south. Is it good or bad. If bad kindly let me know the solution?

Yes. This is a non-compliance with Vastu principle. East and North should have more open space compared with West and South should. To quick fix this, you can opt to cut-off your empty west area with a separated compound wall & disconnect with it., The western empty backyard should have no connection with your building or be accessible with your original compound wall entry.

In my family myself, my brother & my dad all are jobless last 1 year. Is it because of Vastu? If yes kindly advise me the solution?

Yes. You are absolutely correct. The problematic zones could be North & East. North and East sides should not have common walls. These sides should be having openable windows. Keep the windows in North & East always opened.

Also ensure there are no staircases(both internal and external), Pooja room, High ceiling,Bathroom/Lavatory, Store room/Kitchen/Portico, Sewage/septic tank, Trees,Inverter/Generator/EB Box, Over-head water storage tank, in the NorthEast.In addition, internal staircase and external closed staircase, Pooja room, Kitchen, Bathroom/Lavatory, Windows/doors/openness of any nature, Inverter/Generator/EB Box, Low ceiling, Sewage/septic tank, Corner cut Portico, T Junction, Well/Bore, Pit/Dimple/Dent, should not be prevailing in the SouthWest direction.

Pls check on these aspects and rectify to reap a prosperous life.

In my house ladies can't live ? If they live also they always have medical expenditure. Is it related to vastu? If yes what's the solution?

Yes. Vastu is the key reason.

Few foundational considerations could be that:

  • The plot & construction should necessarily be a perfect square or rectangle.
  • To ensure there are no bore-well, well, overhead tank in the North-West & South-East directions.

Dr. Andal P Chockalingam's Live Program

Feed Back Videos

பண ஈர்ப்பு விதி வீடியோக்கள்

If you have any query related to vastushastram,
we are available